COVID update 15 september van het bestuur

Beste leden,

Naar aanleiding van ontvangen vragen op onze vorige nieuwsbrief willen we jullie verder informeren over de stappen die wij als bestuur hebben genomen.

  • Betreffende personen hebben we op hun onverantwoord handelen zowel schriftelijk als mondeling aangesproken.
  • Zij nemen de GGD maatregelen in acht.
  • Tijdens de door de GGD voorgeschreven perioden begeven deze leden zich niet op het tennispark.
  • Na intensief overleg met de GGD hebben wij als bestuur conform hun adviezen gehandeld.
  • Door de zeer beperkte tijdsduur van aanwezigheid van het betreffende jeugdlid en het adequate handelen van de bardienst heeft de GGD aangegeven dat de risico’s op besmetting geminimaliseerd zijn.
  • Op advies van de GGD kan de competitie doorgang vinden en ons clubhuis en onze bar open blijven.
  • Erik Reintsema is benoemd tot TCW club Corona coördinator. Zijn gegevens staan op het krijtbord in de kantine.

Voor alles geldt: volg de door de club aangegeven regels maar bovenal “volg je gezond verstand

Het Corona clubprotocol staat op onze website.

Namens het bestuur,

Roland Welles

COVID-19 update september 2020

Beste leden,
 
Zondagochtend 13 september werden we op de baan opgeschrikt door een jeugdlid dat positief op het COVID-19 virus bleek getest. Dit lid had de uitslag van de test helaas niet afgewacht. De bardienst en de jeugdcommissie hebben hierop direct hun verantwoordelijkheid genomen en adequaat gereageerd. Waarvoor onze dank.
De spelende leden op deze ochtend zijn in een mail door het bestuur separaat geïnformeerd.
 
Navraag door het bestuur bij de GGD leert dat het volstaat om de algemene clubregels in acht te nemen. De kans op besmetting zonder doorbreken van deze regels is daarmee uiterst klein. Ook de tennisvelden en de kantine blijven op advies van de GGD gewoon open.
 
We willen je erop attenderen om de club/landelijke regels altijd in acht te blijven nemen.
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor onze overige leden en bezoekers van ons tennispark.
 
Blijf alert en neem de regels in acht.
Alleen zo kunnen we blijven tennissen.
 
Een sportieve groet en een goede gezondheid gewenst,
 
Namens het bestuur,
 
Roland Welles