Inschrijving zomerlessen van start!

Inschrijving voor de zomerlessen is van 8-28 maart mogelijk via deze link

De trainingen beginnen vanaf week 14 en worden op maandag, woensdag en donderdag gegeven.
De lessen lopen door t/m week 41 en zullen 19 lessen bevatten.
In de schoolvakanties (week 18 & weken 29 t/m 34) wordt in principe niet getraind.

De lestarieven worden bepaald aan de hand van de grootte van de groep, waarbij het de bedoeling is dat er minimaal 5 lessers zijn per groep. Het lestarief is €59,50 per volledig lesuur. Het totaalbedrag voor het lespakket, wordt onder de lessers verdeeld. Bij wijzigingen wordt hierover door de trainer gecommuniceerd.

Het lesreglement van MTTennis kun je hier lezen