EK2021 voetbalpool prijsuitreiking

Krantenbericht:

Onze sponsoren van TC Westerbork hebben blijk gegeven van hun betrokkenheid bij de tennis
club.

Winkelbedrijven, restaurants en dienstverlenende bedrijven in Westerbork stelden
prijzen beschikbaar voor de leden van de TC Westerbork die zich de afgelopen weken bezig
hebben gehouden met het voorspellen van de uitslagen van de EK.

De deelnemers aan de
voetbalpool konden mooie prijzen winnen. De hoofdprijs, beschikbaar gesteld door
Autobedrijf Strijker werd gewonnen door Lanita Brunsting.
De prijzen zijn afgelopen woensdag uitgereikt in het clubgebouw van de TC Westerbork.