Accommodatiecommissie

JappieHarrycolin
Jappie van der Kramer  Harry Poel  Colin de Rover
Voorzitter  Lid  Lid
T: (0593) 332940  T: (0593) 331894  T: (0593) 322233
E: acc@tcwesterbork.nl
   
Gerthilco
Barend van Staden  Gert Struik  Hilco Wolters
  Groundsman  Lid  Groundsman
  T:   T: (0593) 853023  T:(0593) 332234

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de tennisbanen, het park en vastgoed.
Het park wordt dagelijks onderhouden door Hilco Wolters (Groundsman) en de banen worden onderhouden door Barend van Staden (Groundsman).

De overige commissieleden houden zich voornamelijk bezig met klusjes die niet tot het takenpakket behoren van de groundsmen.

Jaarlijks vindt specialistisch onderhoud plaats aan de tennisbanen.

Als u op het park of op de tennisbanen iets ziet wat aandacht behoeft van de accommodatiecommissie kunt u dat melden via acc@tcwesterbork.nl

Barend van Staden