Accommodatiecommissie

Jappie Harry colin
  Jappie van der Kramer   Harry Poel   Colin de Rover
  Voorzitter   Lid   Lid
  T: (0593) 332940   T: (0593) 331894   T: (0593) 322233
  E: acc@tcwesterbork.nl    
     
Gert hilco
  Johnny Sok   Gert Struik   Hilco Wolters
  Groundsman   Lid   Groundsman
  T: (0593) 321457   T: (0593) 853023   T:(0593) 332234
De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de tennisbanen, het park en vastgoed.
Het park wordt dagelijks onderhouden door Hilco Wolters (Groundsman) en de banen worden onderhouden door Johnny Sok (Groundsman).

De overige commissieleden houden zich voornamelijk bezig met klusjes die niet tot het takenpakket behoren van de groundsmen.

Jaarlijks vindt specialistisch onderhoud plaats aan de tennisbanen.

Als u op het park of op de tennisbanen iets ziet wat aandacht behoeft van de accommodatiecommissie kunt u dat melden via acc@tcwesterbork.nl