Club van 50

Wat houdt de club van 50 in?
Door een jaarlijkse donatie van € 50,-- door een persoon, bedrijf of instantie, wordt TCW in staat gesteld om activiteiten, materialen e.d. die buiten de normale begroting vallen, te financieren.
Denk hierbij aan het uitbreiden van het jeugdbeleidsplan, het mooier aankleden van het park enz.

In 2017 heeft de Club van 50 een bijdrage geleverd aan een nieuwe laptop voor de Technische Commissie

Er zijn nog zoveel wensen te vervullen waarbij de club van 50 de mogelijkheid biedt om dit uit te voeren.
Een commissie gaat beoordelen of een verzoek om financiële steun van de club van 50, ingewilligd kan worden.
Elk jaar zal er voor de leden van de club van 50 iets bijzonders georganiseerd worden. Dit als dank voor de donatie.

Wilt u meer informatie of u wilt lid worden, neem dan contact op met: PR commissie TCW T.a.v.: Evert-Jan Luiken Postbus 10 9430 AA Westerbork email : pr@tcwesterbork.nl

De club van 50 wordt ondersteund door de volgende leden: 

 

Marielle's Styling 
Fokke en Aukje Boomsma 
Janny Kisteman 
Rederij van Dijk 
Jakob van der Heide 
Berdi en Geert Wijnbergen 
Jumbo Westerbork
Familie Luiken 
Lotty en Gert Struik 
Hennie en Sebastiaan Heidotting