Roland Welles Jan Gunnewijk Berdi
Roland Welles Jan Gunnewijk Berdi Wijnbergen  
Voorzitter Secretaris Penningmeester  
T: 06-20495479 T: (0593) 524166 T: 06-51709270   
E:voorzitter@tcwesterbork.nl

E:secr@tcwesterbork.nl

E: penningm@tcwesterbork.nl  

 

 

Ruud  Gezocht erik Reintsema Jappie
  Ruud Krijt   Vacature   Erik Reintsema   Jappie van der Kramer
  Technische commissie / VCL   In- en externe relaties   Clubhuis- recreatie commissie   Accommodatie commissie
  T: (0593) 332232      T: 06-10384294   T: (0593) 332940