Marc   janny lanita
Marc Brouwer     Janny Kisteman Lanita Brunsting
voorzitter     Lid (Club van 50) Lid (sponsoring)
T: 06-43259572     T: (0593) 331822 T: 06-31576291
  E:pr@tcwesterbork.nl E: internet@tcwesterbork.nl    

 

De commissie In- en externe relaties, tracht effectieve communicatiemiddelen te ontwikkelen en de communicatie te stimuleren die gericht is op behoud van leden, het aantrekken van nieuwe  leden en behoud/uitbreiding van adverteerders en sponsors voor TCW.

 

Sponsormogelijkheden:zie Sponsoring menu