Marc janny lanita
  Vacant Marc Brouwer   Janny Kisteman Lanita Brunsting
  Voorzitter Lid (social media)   Lid (Club van 50) Lid (sponsoring)
   T: 06-43259572   T: (0593) 331822 T: 06-31576291
  E:pr@tcwesterbork.nl E: internet@tcwesterbork.nl    

 

De commissie In- en externe relaties, tracht effectieve communicatiemiddelen te ontwikkelen en de communicatie te stimuleren die gericht is op behoud van leden, het aantrekken van nieuwe  leden en behoud/uitbreiding van adverteerders en sponsors voor TCW.

Ook de Club van 50 valt onder de PR commissie. Voor meer informatie kijk dan hier

Sponsormogelijkheden:zie Sponsoring menu