Wat houdt de club van 50 in? 

Door een jaarlijkse donatie van € 25,-- door een persoon, bedrijf of instantie, wordt TCW in staat gesteld om activiteiten, materialen e.d. die buiten de normale begroting vallen, te financieren. 
Ieder jaar leggen we het wensenlijstje van alle commissies aan de club van 50 voor waaruit de leden dan kunnen kiezen welke hun steun voor het volgende jaar krijgt.
.vraagteken

 Wie kan er lid worden?

Iedereen die TCW een warm hart toedraagt, kan lid worden.
Leden, vrienden, vriendinnen, opa's, oma's, vaders, moeders, buren etc.
Ook bedrijven kunnen lid worden. 

En natuurlijk als tennisteam. Per persoon een kleine bijdrage per jaar,
voor de club een groot plezier!

Wilt u meer informatie of u wilt lid worden, neem dan contact op met: PR commissie van TCW
email : pr@tcwesterbork.nl 

Wat is er de afgelopen jaren met je donitie bereikt?

 •  Nieuw laptop voor algemeen gebruik Technische en jeugdcommissie tijdens toernooien en activiteiten

  

 clubvan50

Wat zijn de spelregels voor leden?

akkoord

 • Het lidmaatschap van de ‘TCW Club van 50’ wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
 • De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt € 25,00;
 • De contributie wordt jaarlijks in de eerste week van januari via een automatische incasso geïnd;
 • Jaarlijks in januari of februari vindt de (feestelijke) informele ‘clubvergadering’ plaats;
 • Tijdens de clubvergadering wordt de bestemming van beschikbare gelden vastgesteld;
 • Het bestuur van de vereniging kan verzoeken indienen voor bestemming van de gelden;
 • De jaarlijkse bestemming van de gelden wordt gepubliceerd via de diverse media waarover de vereniging beschikt;
 • De financiële middelen worden beheerd op de algemene rekening van TCW;
 • Namen van de clubleden worden vermeld op een in het clubhuis geplaatst Club bord en op de Club-pagina op de website van de vereniging (tenzij het lid nadrukkelijk aangeeft dit niet te wensen);
 • Opzegging dient te geschieden vóór 1 december;