Wat zijn de spelregels voor leden?

akkoord

  • Het lidmaatschap van de ‘TCW Club van 50’ wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
  • De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt € 20,00;
  • De contributie wordt jaarlijks in de eerste week van februari via een automatische incasso geïnd;
  • Jaarlijks in juni vindt de (feestelijke) informele ‘clubvergadering’ plaats;
  • Tijdens de clubvergadering wordt de bestemming van beschikbare gelden vastgesteld;
  • Het bestuur van de vereniging kan verzoeken indienen voor bestemming van de gelden;
  • De jaarlijkse bestemming van de gelden wordt gepubliceerd via de diverse media waarover de vereniging beschikt;
  • De financiële middelen worden beheerd op de algemene rekening van TCW;
  • Namen van de clubleden worden vermeld in het clubhuis geplaatst Club en op de Club-pagina op de website van de vereniging (tenzij het lid nadrukkelijk aangeeft dit niet te wensen);
  • Opzegging dient te geschieden vóór 1 december.