Voorwoord van de voorzitter..

Roland Welles

januari 2019

december 2018

Februari 2019

Constructieve Algemene Vergadering. Doe mee met de Vriendenloterij en steun hiermee de club. En de lente staat voor de deur!

In januari vond traditioneel de Algemene Vergadering van onze vereniging plaats. Het was een intensieve én constructieve vergadering. Mooi om de betrokkenheid van leden te ervaren tijdens deze avond. Na een goede dialoog is de begroting goedgekeurd. Tevens is de bestuurssamenstelling in 2019 ongewijzigd. De notulen volgen in de nieuwsbrief van maart.

Duidelijk is dat onze vereniging weliswaar financieel op orde is en tegelijkertijd reserveringen moet plegen voor de toekomst. Denk aan de banen die in 2025 zijn afgeschreven en dan mogelijk moeten worden vervangen. Het asbest in het dak van het clubhuis moet uiterlijk in 2023 worden verwijderd. Extra inkomsten voor de vereniging zijn daarom meer dan welkom.

Het mooiste is natuurlijk dat we veel nieuwe leden kunnen verwelkomen. Laten we het komende jaar bepalen hoe we dat samen het beste kunnen doen. Maar ook sponsors zijn belangrijk en diverse acties, zoals de verlotingen tijdens het jubileumjaar, de snertactie, de Jumbo 'Spek de Kas' actie en de 'Clubkascampagne' van de Rabobank. Tijdens de AV werden wij op nog een actie geattendeerd: de Vriendenloterij, waarbij de vereniging de helft van de inleg op haar rekening krijgt. De koe is bij de horens gevat en wij gaan hierop actie voeren. Lees meer in deze nieuwsbrief. En .. o ja... als je al meedoet aan de Vriendenloterij, kan je je lot omzetten naar het steunen van de vereniging. Er verandert verder niets aan je kans op prijzen.

Ik heb zin in de lente. En wat mooi dat die begint met het Westerbork Open! Ik hoop en verwacht dat we het succes van vorig jaar evenaren! Veel deelname, veel sportiviteit, veel gezelligheid en mooi weer! En de komende editie ook met de mogelijkheid om op de club warm te eten. Noteer ook vrijdag 22 maart... 'Frituur Friday', met aansluitend bonte avond. Mag wel een keertje na zo'n gezonde week....

  

Januari 2019   

Vanaf nu informeren we jou via deze nieuwsbrief. Opgezet, geregisseerd en beheerd door de PR commissie. Mij spreekt de vormgeving zeer aan, maar alle tips ter verbetering zijn natuurlijk welkom! Het past volgens mij in de tijdsgeest om niet meer via papier, maar via de digitale media te communiceren. Hierdoor wordt je vaker, sneller en actueler geïnformeerd over de activiteiten en plannen van onze vereniging.

En natuurlijk wens ik jou een gelukkig en gezond 2019! Ik heb even gegoogled tot wanneer dit nog kan. Daar zijn verschillende richtlijnen voor, maar het mag volgens diverse bronnen nog in januari. En 2019 wordt natuurlijk weer een mooi tennisjaar met veel activiteiten en een hoge actieve deelname hieraan! Toch?

Aanstaande zondag 20 januari starten we het tennisjaar met de traditionele nieuwjaarstoss en nieuwjaarsbijeenkomst. Van 14.00 tot 16.00 gaan we met z'n allen tossen, waarna we proosten op het nieuwe jaar met een hapje, drankje en lekkere snert. In verband met de weersomstandigheden van afgelopen zondag de 13e hebben we deze activiteit een week verplaatst naar de 20e. Kom jij ook?

Vervolgens vindt de algemene ledenvergadering plaats op maandag 28 januari, aanvang 19.45 uur. Als bestuur vragen we decharge voor het gevoerde beleid en gaan we graag in gesprek over de plannen voor 2019.

Afgelopen jaar heeft de bouwcommissie met veel enthousiasme een plan voor de verbouwing van ons clubhuis gemaakt. Uiterlijk in 2023 moet het dak worden vervangen in verband met de aanwezigheid van asbest hierin. Het lijkt ons verstandig om dit te combineren met uitbreiding en aanpassing van de sanitaire voorzieningen. Eerlijk gezegd vielen de kosten van deze gecombineerde aanpak ons wat tegen. Dus gaan we de komende tijd het plan mogelijk bijstellen. Want ondanks dat we financieel gezond zijn, zit er weinig rek in de bestaande begroting om extra kosten te maken. Dus gaan we subsidieverstrekkers en fondsen benaderen, maar vragen we jou ook om actief mee te werken aan acties die we organiseren, maar ook actief te stemmen tijdens bijvoorbeeld de 'Spek de kas' actie van de Jumbo (mei) en 'Rabo Clubkascampagne' (juni/juli).

Daar komt bij dat we financiële middelen moeten reserveren voor de wat langere termijn om eventueel de banen te vervangen. In 2025 zijn de huidige banen afgeschreven en moeten we mogelijk tot vervanging overgaan. In 2010 hebben we dit via een lening bij de Rabobank gefinancierd, maar de vraag is of de bank ons dan weer faciliteert. In dit licht moet de contributieverhoging worden gezien die ter besluitvorming is geagendeerd voor de ALV.

Het is ook belangrijk dat ons ledenbestand groeit. Gelukkig is de neerwaartse trend de afgelopen jaren omgebogen, maar groeien we nog beperkt. Samen maken we de vereniging, dus bij deze een oproep om in je omgeving mensen te werven om te gaan tennissen. Als ieder lid het komend jaar één nieuw lid werft, dan hebben we volgend jaar een verdubbeling van ons ledenaantal en kunnen we onze plannen realiseren. Logisch toch?

Samen de schouders onder onze mooie club zetten! Als voornemen voor 2019! Doe jij  mee?

 


December 2018

Voorwoord voorzitter

Om maar even met een cliché te beginnen: 'wat vliegt de tijd voorbij! Alweer het laatste clubblad van dit (jubileum) jaar! En zoals dat in december gebruikelijk is, kijk je terug en tegelijkertijd vooruit.

Als ik terugkijk, ben ik trots wat we samen hebben neergezet! Het begon al met een uitstekend verlopen Westerbork Open in maart met een recorddeelname en fantastische weeromstandigheden. Bovendien verliep de introductie van ons nieuwe kassasysteem prima. Tijdens de NL Doet dag hebben enthousiaste leden de kantine een nieuwe uitstraling gegeven. En na een gezellige en sportieve voorjaarscompetitie en clubkampioenschappen, hebben we het 40-jarig jubileum feestelijk gevierd. Om vervolgens na de zomer onze partijtjes weer te slaan tijdens de tossbijeenkomsten en najaars- en wintercompetitie. Dank aan alle commissies en vrijwilligers die dit geslaagde jaar mogelijk hebben gemaakt! Rest ons nog het oliebollentoss op 29 december a.s. waarbij ik hoop op een massale opkomst om zo het jaar met elkaar gezellig af te sluiten.

En als ik vooruitkijk, hoop ik dat 2019 weer zo'n mooi jaar wordt! Liefst met een toename van ons ledenbestand. Dus het zou super zijn als je kennissen, vrienden of buurtgenoten enthousiast kan krijgen voor het tennissen bij onze club. De afgelopen jaren is het ledenaantal gelukkig stabiel gebleven, maar onze club verdient gewoon meer leden!

We staan ook voor uitdagingen. De bouwcommissie is het afgelopen jaar druk geweest met het maken van een verbouwingsplan voor onze kantine. Het dak moet vervangen worden en dat willen we combineren met het verbeteren van de sanitaire voorzieningen. Er ligt een heel mooi plan, maar helaas zijn de kosten dermate hoog dat bijstelling mogelijk nodig is. Financiële haalbaarheid wordt een uitdaging.

We willen immers een financieel gezonde club blijven. Omdat we onze contributie en prijzen van consumpties scherp willen houden, is er weinig marge voor extra investeringen. Contributie, baropbrengsten, subsidie, diverse acties (verlotingen, snertactie, NL Doet, Rabo clubkascampagne, Jumbo actie) en sponsoring zorgen ervoor dat we net in de zwarte cijfers komen. We moeten dus goed op kosten en opbrengsten letten. Een van onze besluiten is daarom dat we vanaf 2019 geen papieren clubblad meer uitbrengen. In plaats daarvan gaan we met nieuwsbrieven werken. We blijven zien dat het blad meer kost dan de inkomsten uit sponsoring. Daarnaast ervaren veel leden het blad als een reclameblaadje. We zijn er ook van overtuigd dat we de sponsors meer waarde teruggeven via de periodieke nieuwsbrief. De PR commissie is druk doende met de voorbereidingen van deze overgang.

Op maandag 28 januari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waar wij als bestuur weer graag verantwoording afleggen aan de leden en onze ideeën delen om de club gezond te houden. Ik reken op een mooie en betrokken dialoog. Fijne feestdagen en jaarwisseling!

Roland Welles