Voorwoord van de voorzitter..

Roland Welles

februari 2020

januari 2020

december 2019

november 2019

september 2019

juni 2019

mei 2019

maart 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018


Februari 2020

Het was een enerverende en goed bezochte ledenvergadering! We mogen als voltallig bestuur weer een jaartje verder besturen en danken de leden natuurlijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De vacature van voorzitter van de 'PR-commissie' is eindelijk ingevuld. Marc Brouwer, nu al lid van deze commissie - en informeel eigenlijk al optredend als voorzitter - heeft zich kandidaat gesteld en is door de vergadering unaniem verkozen. Daar zijn we ook als bestuur verheugd over. Er staat, al zeg ik het zelf, een mooi bestuursteam waarbij de individuele leden qua kennis, ervaring en kunde elkaar goed versterken en aanvullen.

De vergadering heeft ook ingestemd met de begroting en verduurzaming van onze accommodatie. We gaan onder andere investeren in een warmtepomp, zonnepanelen (op de juiste plek) en LED veldverlichting. De totale investering van € 60.000,- wordt voor ongeveer tweederde gesubsidieerd door de gemeente Midden-Drenthe (35%) en BOSA subsidie (30 tot 25%), waardoor de kosten van de vereniging op ongeveer € 20.000,- uitkomen. Door een gespecialiseerd bureau is uitgerekend dat wij deze kosten binnen vijf jaar hebben terugverdiend.

Medio maart staat het Westerbork Open weer gepland. De inschrijvingen stromen weer binnen en we denken de hoge deelnames van de afgelopen jaren te gaan overtreffen, misschien wel het maximum aantal deelnemers te bereiken! Gedurende de gehele week wordt er een warme hap geserveerd en op vrijdagavond is het 'Frituur Friday'. Marc Brouwer, Dries Steenhuis en ondergetekende (door Marc bestempeld als 'DJ Ro') zijn jullie gastheren. Meld je snel aan voor het Westerbork Open, want op = op…..

De komende tijd gaan we aan de slag met het beleid 2020-2025. Speerpunt is natuurlijk tennis. Maar daar hoort ook een gezellige club bij en goede faciliteiten. Daarom hebben wij de volgende top 5 geformuleerd:

  1. Verbeteren van de kwaliteit van de tennisbanen
  2. Realiseren verbouwing van ons clubgebouw
  3. Ombuigen ledendaling met aandacht voor de diverse leeftijdsgroepen
  4. Vergroten deelname aan activiteiten
  5. Verhoging onderlinge verbinding

Om resultaten te boeken is een brede betrokkenheid nodig. We kunnen het niet alleen. Dus bij deze de oproep om mee te denken, mee te praten over hoe we deze speerpunten invulling kunnen geven. Mail mij via voorzitter@tcwesterbork.nl jouw ideeën en wensen. Ik neem dan contact met je op.

Ik kijk uit naar een mooi voorjaar!

Roland Welles

Januari 2020

Allereerst wens ik jou, namens het bestuur, een gelukkig, gezond en sportief 2020!
Ik nodig je graag uit voor onze ledenvergadering op maandag 27 januari, aanvang 19.45 uur.
Het wordt een belangrijke vergadering waarin we samen onder andere de voortgang van de verbouwingsplannen afstemmen.
Voorts veel dank voor het invullen van de ledenenquête. De uitkomsten vormen waardevolle input voor de actualisering van ons beleidsplan. Natuurlijk zijn we blij met de vele positieve reacties, maar leren we ook van de geformuleerde verbeterpunten. Wij destilleren uit de antwoorden de vijf verbeterprioriteiten:
1. De sanitaire voorzieningen en keuken
2. De drainage van de tennisbanen
3. De samenwerking met tennisschool Koning
4. De samenwerking tussen de commissies
5. De informatievoorziening naar de leden en nieuwe leden
We hebben ons ten doel gesteld op deze thema's in 2020 concrete resultaten te boeken. Dit geldt ook voor de thema's ledenwerving en -behoud, deelname aan activiteiten, verduurzaming van ons park en ontwikkeling van het jeugdtennis. Zoals je misschien begrijpt, is jouw inbreng hierbij onmisbaar. 'Alleen ga je snel, samen kom je verder' is zo'n cliché wat wel heel erg waar is.
In de vorige nieuwsbrief meldde ik je dat we besloten hadden om het periodiek onderhoud van de banen in de tijd naar voren te schuiven. Dit als gevolg van de achteruitgang van de banen. Dat zou via het vervangen van de oude infill moeten gebeuren. Twee door ons ingeschakelde experts geven aan dat het probleem ook wordt opgelost door eens per maand dieper de banen te vegen. Dus hebben we besloten om dat in eerste instantie te gaan doen. Dit
is een aanzienlijk goedkopere oplossing als het vervangen van het infill van de banen. We proberen de banen weer up to date te hebben vóór het Westerbork Open (half maart).
Om daar op aan te sluiten: je kan je nu al inschrijven voor het Westerbork Open. We gaanweer voor een grote deelname, net zoals de afgelopen jaren. Ik zou het mooi vinden dat er ook veel tennissers met speelsterkte 8 en 9 meedoen. Niet alleen lessen of tossen, maar ook meedoen aan het gezelligste tennistoernooi van Drenthe, al zeg ik het zelf… Doe je niet mee?
Kom dan in ieder geval naar de Bonte avond' op vrijdag 20 maart. Wij hebben dezeomgedoopt tot 'Frituur Friday', net als vorig jaar. Met Marc, Dries en ondergetekende drankjes, snacks en muziek verzorgend tot in de late uurtjes.
Weer genoeg om naar uit te kijken dus!
Roland Welles

December 2019

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. En als vereniging bereiden we ons alweer intensief voor op 2020! Maar voordat het 2020 is, zie ik je graag nog op zondag 15 december, 14.00 uur, tijdens én na het wintertossen. En ook op zaterdag 28 december, 14.00 tijdens en na het 'Oliebollentossen'. Je raadt het misschien al… naast tennissen gaan we samen genieten van oliebollen en winterse gezelligheid.

Ik nodig je namens het bestuur graag uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari, aanvang 14.00 uur. Na een paar uurtjes tossen, proosten we rond 16.00 uur samen op het nieuwe jaar. Ook ben je zeer welkom op onze ledenvergadering op maandag 27 januari, aanvang 19.45 uur. Het wordt een belangrijke vergadering waarin we samen onder andere de verbouwingsplannen afstemmen. Ik reken op je komst en inbreng!

We hebben al een aantal reacties binnen op de tevredenheidsenquête. Dank daarvoor. De input wordt verzameld en helpt ons om die dingen te doen waar jij als lid behoefte aan hebt. Heb je de enquête nog niet ingevuld? Ik zou het mooi vinden als je dit alsnog doet. Hoe meer input, hoe beter natuurlijk!

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben we besloten om het periodiek onderhoud van de banen in de tijd naar voren te schuiven. Dit als gevolg van de achteruitgang van de banen. Het betreft hier, na een degelijk onderzoek van de accomodatiecommissie, vooral het (gedeeltelijk) vervangen van de oude infill om de banen weer up to date te maken. Gelukkig is dit financieel mogelijk. Baan 1 en 2 zijn er het ergste aan toe en worden in 2020 aangepakt. Baan 3 en 4 volgen in 2021. Baan 5 is er relatief nog het beste aan toe. Besluitvorming hierover volgt in 2020 of 2021. De banen moeten goed bespeelbaar blijven, we zijn immers een tennisvereniging.

Voorts blijven we hard werken aan de funding voor de verbouwing van ons clubhuis. Afgelopen week een toezegging van € 10.000,- binnengekregen van Rabobank Het Drentse Land. Tezamen met de bijdragen van € 5.000,- van TVM en in totaal ongeveer € 15.000,- van de Vriendenloterij, is er dus al € 30.000,- aan funding binnen. Maandag 9 december heb ik, samen met Jan Gunnewijk, overleg met de gemeente over verduurzamingssubsidies en de gemeentelijke bijdrage. Het gaat hier om aanzienlijke bedragen. We schrijven daarnaast nog een aantal organisaties aan en blijven je van de verdere voortgang berichten.

Roland Welles

November 2019

Wat gaat de tijd snel! De najaarscompetitie is voorbij en we staan aan het begin van de wintercompetitie. Twee damesteams zijn kampioen geworden, het vrijdagavondteam en dames zaterdag 1. Gefeliciteerd!

En als bestuur zijn we druk met de voorbereidingen voor 2020. Afgelopen week de activiteitenkalender doorgenomen en samen de activiteiten en data vastgesteld. De clubkampioenschappen gaan we bijvoorbeeld direct na de vakantieperiode organiseren. In de eerste twee weken van september zijn er zowel de mix, dubbel als enkelkampioenschappen. Concentratie naar één periode dus. We hopen dat daarmee het aantal deelnemers groter is dan afgelopen jaren. Ook gaan we weer voor een feestelijk invitatietoernooi. De datum hebben we dit keer buiten grote evenementen in Drenthe gekozen. En we hebben de kalender niet volgeboekt. Want de ervaring heeft geleerd dat juist spontane activiteiten de meeste bezoekers aantrekt. Binnenkort wordt de kalender op www.tcwesterbork.nl gepubliceerd.

Voorts werken we hard aan de funding voor de verbouwing van ons clubhuis. Veel contact met de gemeente, waarbij we een groot deel willen laten funden via de BOSA regeling. En er zit wat druk op, want die regeling is bij het aanvragen in 2019 gunstiger dan in 2020.  Naast de mooie bedragen van de Vriendenloterij (dit jaar ruim € 15.000,-) heeft TVM uit Hoogeveen (ja, van onder andere de TVM wielerploeg) via Erik Reintsema € 5.000,- toegezegd. Waar we natuurlijk enorm blij mee zijn. We schrijven nog een aantal organisaties aan en hopen jullie binnenkort van de verdere voortgang te berichten.

En de nieuwe trainers zijn van start gegaan, na een mooie, drukke en gezellige afscheidsmiddag van Raymond. En ik hoor positieve berichten over de nieuwe trainers Marten Tuller,  Diwon de Haan- Kleijn en Johan Koning hebben we zeer ervaren trainers in huis.

Roland Welles


September 2019

Wat zijn wij een leuke club! Dat viel de medewerkers van de Vriendenloterij ook op. We zijn uitgeroepen tot 'Club van de Week'. Dit leverde, naast een welkome cheque van € 10.000,- ook goede PR voor onze vereniging op. Op 21 september jl. hebben we heel Nederland op TV laten zien dat we een vereniging zijn met veel enthousiaste en betrokken leden. Binnenkort zijn we weer te 'bewonderen' op SBS6. Andries, Berdi, Gea, Iris, Jacob, Jan, Lisanne, Marijke, Roland en Vera strijden dan voor geldprijzen tijdens het programma 'Echt waar?!'.

'Samen maken we de club', 'onze vereniging is om te verenigen'. Dit is voor het bestuur het kader geweest voor het beleid. Het beleidsplan 2015-2020 loopt ten einde en we zijn druk doende met het formuleren van een beleidsplan 2020-2025. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat ledenbehoud en -groei hierin als prioriteit wordt benoemd.

Een andere prioriteit is de verbouwing van ons clubhuis. De plannen zijn gemaakt. En nu is het zaak om deze financieel sluitend te krijgen. De bijdrage van de Vriendenloterij helpt natuurlijk. Maar daar redden we het niet alleen mee. Stem bijvoorbeeld op onze club via de 'Clubkascampagne' van de Rabobank (als je wel klant bent, maar nog geen lid: meld je via de Rabobank aan als lid van de bank, dit kost je niets). Ook kloppen we aan bij andere bedrijven en organisaties om maatschappelijke donaties te verkrijgen. Én werken we op zeer constructieve wijze samen met de gemeente Midden-Drenthe.

Een derde prioriteit is de deelname aan activiteiten. Naast zeer succesvolle activiteiten (Open Westerbork, voorjaarscompetitie, opname Vriendenloterij), zien we een afnemende deelname aan bijvoorbeeld de clubkampioenschappen. En ook het invitatietoernooi met midzomernachtfeest is helaas geen succes geworden. We denken na hoe we deze tendens kunnen ombuigen en zijn zeer benieuwd naar jouw input. Daarom organiseren we binnenkort een tevredenheidsonderzoek. Kan je niet wachten om je suggesties te geven? Mail ze naar secr@tcwesterbork.nl.

Ik sluit af met het vermelden dat Raymond ons gaat verlaten als trainer. Hij is zijn eigen tennisschool gestart en kan fulltime aan de slag bij TC De Weide. Op zondagmiddag 13 oktober nemen we op gepaste wijze afscheid van Raymond. Programma volgt. En de nieuwe trainers staan alweer klaar. Met Marten Tuller en  Diwon de Haan- Kleijn hebben we weer ervaren trainers in huis.

Roland Welles


 Juni 2019

Geslaagde competitie-afsluiting op 1 juni jl! Jongensteam als enige kampioen! Midsummernight feest op 15 juni met invitatietoernooi en live muziek. En de dubbelkampioenschappen vanaf 16 juni! Veel te doen dus op 'De Beperkte Slag'!

De afsluiting van de voorjaarscompetitie op zaterdag 1 juni was zeer geslaagd! Na een sportieve competitiedag met stralend weer, werd afgesloten met een heerlijke BBQ, verzorgd door de technische commissie. Vooral de eigengemaakte salades van Marchris, Trijnie en Vera vielen zeer goed in de smaak! Vervolgens ging de muziek aan (dank nog Klaas voor het regelen van een mooie buiteninstallatie) en gingen na verloop van tijd zelfs de voetjes van de vloer op lekkere jaren 70 en 80 muziek. Het was nog lang gezellig!

Op 15 juni is het jaarlijks invitatietoernooi met midzomernachtfeest en live muziek. Net zoals vorig jaar is er weer gezorgd voor een steengoede band, dus dat wordt na het tennissen lekker dansen... of kijken naar het dansen...of luisteren naar de muziek. Ik reken weer op een mooi feest! Meld je aan via de site of in ons clubhuis. Ook als je geen invité hebt, ben je natuurlijk van harte welkom!

En van 16 tot en met 23 juni zijn er de clubkampioenschappen dubbels. De inschrijving loopt voorspoedig, maar ook hier geldt: hoe meer zielen...

En wat mooi dat een jongensteam O17 kampioen is geworden! Marijn van der Held, Wessel ter Velde; Rens van der Vlist en Sylas van der Velde: van harte gefeliciteerd!

Roland Welles


Mei 2019

De traditioneel drukste maand van onze club is juni. Dus blok je agenda alvast maar af!

Op zaterdagavond 1 juni is de  afsluiting van de voorjaarscompetitie. Kom gezellig barbecuen, de kampioensteams huldigen en napraten en borrelen onder het genot van lekkere achtergrondmuziek uit de vier nieuwe geluidsboxen! Iedereen is welkom! Laat even weten dat je komt via toernooi@tcwesterbork.nl.

Op 15 juni is het jaarlijks invitatietoernooi met midzomernachtfeest en live muziek. Net zoals vorig jaar is er weer gezorgd voor een steengoede band, dus dat wordt na het tennissen lekker dansen... of kijken naar het dansen...of luisteren naar de muziek. Ik reken weer op een mooi feest!

En van 16 tot en met 23 juni zijn er de clubkampioenschappen dubbels. Ik ga er wel vanuit dat de eerste wedstrijden op de 16e pas 's middags gespeeld worden..... Geef je op en meet je met je tennisvrienden van jouw speelsterkte! De inschrijving loopt voorspoedig, maar ook hier geldt: hoe meer zielen...

Ik sluit af met welgemeende felicitaties aan Berdi Wijnbergen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele vrijwilligersactiviteiten, waaronder die voor onze vereniging. Geniet van je mooie en terechte onderscheiding, Berdi!


April 2019

Geslaagd Westerbork Open! Start voorjaarscompetitie

Ruim 135 deelnemers hebben deelgenomen aan het Westerbork Open. En daarmee evenaarden we het succes van verleden jaar. Ook dit keer waren de weergoden ons zeer goed gezind en was het dus goed toeven op ons park. Naast het tennis was de gastvrijheid goed georganiseerd met als klapstuk de gezellige en drukbezochte vrijdagavond, 'Frituur Friday' waarbij Marc Brouwer voor de frituur zorgde en 'DJ Ro' was ingehuurd voor de muziek.

Complimenten voor de organisatie door de technische commissie! Er werden 134 wedstrijden ingepland die nagenoeg allemaal conform planning en tijd werden gespeeld. Speciale dank aan Daniëlle Ribberink die dit jaar voor het laatst verantwoordelijk was voor de organisatie. Zij heeft dit vele jaren met veel passie en betrokkenheid gedaan. Vera Welles neemt haar taak over.

Dan start toch echt de voorjaarscompetitie. Ook weer veel zin in!


Maart 2019

Mooie afsluiting wintercompetitie, en weer veel aanmeldingen voor het Westerbork Open!

Afgelopen vrijdagavond was de afsluiting van de wintercompetitie. Alle winterteams, dus ook die van de deelnemende verenigingen, hadden zich verzameld bij onze tennisclub om met z'n 70-en nog een avond gezellig te tennissen en Oudhollandse spelletjes te spelen. Om na de tijd zelfs nog te dansen op de muziek van DJ Andries. Een mooie, zeer geslaagde en door Marchris en Eddy goed georganiseerde avond!

Gelukkig begint er altijd weer iets nieuws als je iets afsluit! Over enkele weken start het Westerbork Open! De aanmeldingen lopen, net zoals vorig jaar, heel goed. Ik hoop dat het weer net zo mooi is als vorig jaar, zodat we het succes van vorig jaar evenaren! En de komende editie ook met de mogelijkheid om op de club warm te eten. Noteer ook vrijdag 23 maart... 'Frituur Friday', met aansluitend bonte avond. Mag wel een keertje na zo'n gezonde week.... 

De indeling van de voorjaarscompetitie is bekend. We nemen deel met 15 teams. Ook in april en mei dus weer veel te beleven op ons park!

Aanstaande vrijdag is de vrijwilligersavond, waarin we alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze en zeer betrokken inzet. Aanstaande zaterdag gaan we tijdens de NL DOET dag met een aantal vrijwilligers aan de slag om het clubhuis verder te 'updaten'. Zie ook het stukje van Erik in deze nieuwsbrief.

We hebben als bestuur een vicevoorzitter benoemd! Erik Reintsema heeft zich bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Hij blijft natuurlijk gewoon voorzitter van de CHC.

Roland Welles


Februari 2019

Constructieve Algemene Vergadering. Doe mee met de Vriendenloterij en steun hiermee de club. En de lente staat voor de deur!

In januari vond traditioneel de Algemene Vergadering van onze vereniging plaats. Het was een intensieve én constructieve vergadering. Mooi om de betrokkenheid van leden te ervaren tijdens deze avond. Na een goede dialoog is de begroting goedgekeurd. Tevens is de bestuurssamenstelling in 2019 ongewijzigd. De notulen volgen in de nieuwsbrief van maart.

Duidelijk is dat onze vereniging weliswaar financieel op orde is en tegelijkertijd reserveringen moet plegen voor de toekomst. Denk aan de banen die in 2025 zijn afgeschreven en dan mogelijk moeten worden vervangen. Het asbest in het dak van het clubhuis moet uiterlijk in 2023 worden verwijderd. Extra inkomsten voor de vereniging zijn daarom meer dan welkom.

Het mooiste is natuurlijk dat we veel nieuwe leden kunnen verwelkomen. Laten we het komende jaar bepalen hoe we dat samen het beste kunnen doen. Maar ook sponsors zijn belangrijk en diverse acties, zoals de verlotingen tijdens het jubileumjaar, de snertactie, de Jumbo 'Spek de Kas' actie en de 'Clubkascampagne' van de Rabobank. Tijdens de AV werden wij op nog een actie geattendeerd: de Vriendenloterij, waarbij de vereniging de helft van de inleg op haar rekening krijgt. De koe is bij de horens gevat en wij gaan hierop actie voeren. Lees meer in deze nieuwsbrief. En .. o ja... als je al meedoet aan de Vriendenloterij, kan je je lot omzetten naar het steunen van de vereniging. Er verandert verder niets aan je kans op prijzen.

Ik heb zin in de lente. En wat mooi dat die begint met het Westerbork Open! Ik hoop en verwacht dat we het succes van vorig jaar evenaren! Veel deelname, veel sportiviteit, veel gezelligheid en mooi weer! En de komende editie ook met de mogelijkheid om op de club warm te eten. Noteer ook vrijdag 22 maart... 'Frituur Friday', met aansluitend bonte avond. Mag wel een keertje na zo'n gezonde week....


  

Januari 2019   

Vanaf nu informeren we jou via deze nieuwsbrief. Opgezet, geregisseerd en beheerd door de PR commissie. Mij spreekt de vormgeving zeer aan, maar alle tips ter verbetering zijn natuurlijk welkom! Het past volgens mij in de tijdsgeest om niet meer via papier, maar via de digitale media te communiceren. Hierdoor wordt je vaker, sneller en actueler geïnformeerd over de activiteiten en plannen van onze vereniging.

En natuurlijk wens ik jou een gelukkig en gezond 2019! Ik heb even gegoogled tot wanneer dit nog kan. Daar zijn verschillende richtlijnen voor, maar het mag volgens diverse bronnen nog in januari. En 2019 wordt natuurlijk weer een mooi tennisjaar met veel activiteiten en een hoge actieve deelname hieraan! Toch?

Aanstaande zondag 20 januari starten we het tennisjaar met de traditionele nieuwjaarstoss en nieuwjaarsbijeenkomst. Van 14.00 tot 16.00 gaan we met z'n allen tossen, waarna we proosten op het nieuwe jaar met een hapje, drankje en lekkere snert. In verband met de weersomstandigheden van afgelopen zondag de 13e hebben we deze activiteit een week verplaatst naar de 20e. Kom jij ook?

Vervolgens vindt de algemene ledenvergadering plaats op maandag 28 januari, aanvang 19.45 uur. Als bestuur vragen we decharge voor het gevoerde beleid en gaan we graag in gesprek over de plannen voor 2019.

Afgelopen jaar heeft de bouwcommissie met veel enthousiasme een plan voor de verbouwing van ons clubhuis gemaakt. Uiterlijk in 2023 moet het dak worden vervangen in verband met de aanwezigheid van asbest hierin. Het lijkt ons verstandig om dit te combineren met uitbreiding en aanpassing van de sanitaire voorzieningen. Eerlijk gezegd vielen de kosten van deze gecombineerde aanpak ons wat tegen. Dus gaan we de komende tijd het plan mogelijk bijstellen. Want ondanks dat we financieel gezond zijn, zit er weinig rek in de bestaande begroting om extra kosten te maken. Dus gaan we subsidieverstrekkers en fondsen benaderen, maar vragen we jou ook om actief mee te werken aan acties die we organiseren, maar ook actief te stemmen tijdens bijvoorbeeld de 'Spek de kas' actie van de Jumbo (mei) en 'Rabo Clubkascampagne' (juni/juli).

Daar komt bij dat we financiële middelen moeten reserveren voor de wat langere termijn om eventueel de banen te vervangen. In 2025 zijn de huidige banen afgeschreven en moeten we mogelijk tot vervanging overgaan. In 2010 hebben we dit via een lening bij de Rabobank gefinancierd, maar de vraag is of de bank ons dan weer faciliteert. In dit licht moet de contributieverhoging worden gezien die ter besluitvorming is geagendeerd voor de ALV.

Het is ook belangrijk dat ons ledenbestand groeit. Gelukkig is de neerwaartse trend de afgelopen jaren omgebogen, maar groeien we nog beperkt. Samen maken we de vereniging, dus bij deze een oproep om in je omgeving mensen te werven om te gaan tennissen. Als ieder lid het komend jaar één nieuw lid werft, dan hebben we volgend jaar een verdubbeling van ons ledenaantal en kunnen we onze plannen realiseren. Logisch toch?

Samen de schouders onder onze mooie club zetten! Als voornemen voor 2019! Doe jij  mee?


December 2018

Voorwoord voorzitter

Om maar even met een cliché te beginnen: 'wat vliegt de tijd voorbij! Alweer het laatste clubblad van dit (jubileum) jaar! En zoals dat in december gebruikelijk is, kijk je terug en tegelijkertijd vooruit.

Als ik terugkijk, ben ik trots wat we samen hebben neergezet! Het begon al met een uitstekend verlopen Westerbork Open in maart met een recorddeelname en fantastische weeromstandigheden. Bovendien verliep de introductie van ons nieuwe kassasysteem prima. Tijdens de NL Doet dag hebben enthousiaste leden de kantine een nieuwe uitstraling gegeven. En na een gezellige en sportieve voorjaarscompetitie en clubkampioenschappen, hebben we het 40-jarig jubileum feestelijk gevierd. Om vervolgens na de zomer onze partijtjes weer te slaan tijdens de tossbijeenkomsten en najaars- en wintercompetitie. Dank aan alle commissies en vrijwilligers die dit geslaagde jaar mogelijk hebben gemaakt! Rest ons nog het oliebollentoss op 29 december a.s. waarbij ik hoop op een massale opkomst om zo het jaar met elkaar gezellig af te sluiten.

En als ik vooruitkijk, hoop ik dat 2019 weer zo'n mooi jaar wordt! Liefst met een toename van ons ledenbestand. Dus het zou super zijn als je kennissen, vrienden of buurtgenoten enthousiast kan krijgen voor het tennissen bij onze club. De afgelopen jaren is het ledenaantal gelukkig stabiel gebleven, maar onze club verdient gewoon meer leden!

We staan ook voor uitdagingen. De bouwcommissie is het afgelopen jaar druk geweest met het maken van een verbouwingsplan voor onze kantine. Het dak moet vervangen worden en dat willen we combineren met het verbeteren van de sanitaire voorzieningen. Er ligt een heel mooi plan, maar helaas zijn de kosten dermate hoog dat bijstelling mogelijk nodig is. Financiële haalbaarheid wordt een uitdaging.

We willen immers een financieel gezonde club blijven. Omdat we onze contributie en prijzen van consumpties scherp willen houden, is er weinig marge voor extra investeringen. Contributie, baropbrengsten, subsidie, diverse acties (verlotingen, snertactie, NL Doet, Rabo clubkascampagne, Jumbo actie) en sponsoring zorgen ervoor dat we net in de zwarte cijfers komen. We moeten dus goed op kosten en opbrengsten letten. Een van onze besluiten is daarom dat we vanaf 2019 geen papieren clubblad meer uitbrengen. In plaats daarvan gaan we met nieuwsbrieven werken. We blijven zien dat het blad meer kost dan de inkomsten uit sponsoring. Daarnaast ervaren veel leden het blad als een reclameblaadje. We zijn er ook van overtuigd dat we de sponsors meer waarde teruggeven via de periodieke nieuwsbrief. De PR commissie is druk doende met de voorbereidingen van deze overgang.

Op maandag 28 januari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waar wij als bestuur weer graag verantwoording afleggen aan de leden en onze ideeën delen om de club gezond te houden. Ik reken op een mooie en betrokken dialoog. Fijne feestdagen en jaarwisseling!

Roland Welles