Conform de regels van het RIVM is de kantine vanaf 17.00 uur gesloten